Direct naar content

Rechtspositie ouders en jeugd moet beter

Nieuws

Deze conclusie trekt de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in haar recent uitgebrachte rapport “Kinderen en ouders met recht goed beschermd”. Aan dit rapport werkten de Jeugdombudsman en kinderombudsmannen van Amsterdam en Rotterdam mee. De Jeugdombudsman onderschrijft de aanbevelingen in het rapport. Belangrijke aanbevelingen zijn onder meer dat ouders en kinderen beter geïnformeerd moeten worden door betrokken instanties over besluiten die over hen gaan. Maar ook dat sprake moet zijn van laagdrempelige, integrale en uniforme klachtbehandeling. Hiervoor pleitte de Jeugdombudsman ook al meermaals in haar rapporten, jaarverslagen en zorgbrieven.