Loop je als jongere vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdhulp of kun je niet naar school? Dan kan je bij de jeugdombudsman terecht.

De jeugdombudsman onderzoekt klachten. Eerst wordt geprobeerd de klacht in goed overleg op te lossen. Indien nodig kan de gemeente of jeugdzorginstelling een aanbeveling krijgen om haar dienstverlening of klachtbehandeling daarover te verbeteren.