De Gemeentelijke ombudsman, Jeugdombudsman en Den Haag Meldt zijn tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ook op ieder gewenst moment een e-mail bericht sturen.

De jeugdombudsman onderzoekt klachten. Eerst wordt geprobeerd de klacht in goed overleg op te lossen. Indien nodig kan de gemeente of jeugdzorginstelling een aanbeveling krijgen om haar dienstverlening of klachtbehandeling daarover te verbeteren.