Door omstandigheden zijn de gemeentelijke ombudsman, de Jeugdombudsman en Den Haag Meldt voorlopig alleen tussen 9.00 u en 12.00 u telefonisch bereikbaar. U kunt op ieder gewenst moment een e-mailbericht sturen.

De jeugdombudsman onderzoekt klachten. Eerst wordt geprobeerd de klacht in goed overleg op te lossen. Indien nodig kan de gemeente of jeugdzorginstelling een aanbeveling krijgen om haar dienstverlening of klachtbehandeling daarover te verbeteren.