Direct naar content

Toegankelijkheidsbeleid

Gemeente ‘s-Gravenhage streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Jeugdombudsman Den Haag. Gemeente ‘s-Gravenhage is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (status toegankelijkheid voor het laatst bijgewerkt op 12-04-2022).

In het eerste kwartaal van 2024 wordt een nieuwe toegankelijkheidstoets uitgevoerd en het label aangepast.