Gezamenlijke reactie Kinderombudsmannen en Jeugdombudsman op Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming

21 september 2021

Onvoldoende samenwerking, een te lange en te complexe beschermingsketen, gebrek aan kwaliteit van onderzoek en capaciteit van met name specialistische zorg zijn de knelpunten in het huidige jeugdstelsel. Hoewel er een nieuwe wijziging op tafel ligt betwijfelt Jeugdombudsman Yvette Nass of het nieuwe stelsel de rechten van het kind beter waarborgt dat nu. Daarom heeft ook de Jeugdombudsman de brief van de Kinderombudsman van 29 juli 2021 aan de minister van Rechtsbescherming en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met de kinderombudsmannen van Rotterdam en Amsterdam, mede ondertekend.

Reactie Kinderombudsman Op Toekomstscenario Kind En Gezinsbescherming