Direct naar content

Eindelijk zakgeld

Column

Maya woonde negen maanden in een logeerhuis van een jeugdhulpinstelling in Den Haag. Al die tijd had ze geen of heel weinig zak- en kleedgeld. Maar sommige groepsgenoten kregen dit wel. De toen 15-jarige Maya diende een klacht in bij de Jeugdombudsman. Met succes.
De gemeente heeft in die tijd een zakgeldregeling aangekondigd voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en geen zak- en kleedgeld ontvangen. De Jeugdombudsman deed samen met de nationale Kinderombudsman uitgebreid onderzoek naar de klacht. Veel kinderen maken hetzelfde mee.

Een eigen budget voor persoonlijke uitgaven is essentieel voor de ontwikkeling van jongeren. Ze leren zo met geld omgaan. Zonder zakgeld voel je je achtergesteld. Dit geldt zeker voor kinderen in instellingen. Maya had geen geld voor kleren, vervoer, sport en verzorging. Groepsgenoten die via een andere voogdij-organisatie in het logeerhuis woonden, hadden wel volledig zak- en kleedgeld.

Haar voogd en de jeugdhulpinstelling wezen naar elkaar en deden niets om het te regelen. Door tussenkomst van de Jeugdombudsman besloot de instelling Maya alsnog zak- en kleedgeld te geven. De Jeugdombudsman en de Kinderombudsman vragen al langer om een oplossing. Nu hangt het af van instellingen en gemeenten of kinderen al dan niet zakgeld krijgen.

Per regio zijn er grote verschillen. In de Jeugdwet staat weliswaar dat gemeenten voor deze jongeren een financiële zorgplicht hebben, maar niet hoe die uitgevoerd moet worden. De ombudsmannen pleiten voor een landelijke regeling, zodat jongeren in dezelfde positie overal gelijk worden behandeld. Tot het zover is, horen gemeenten, instellingen en jeugdbeschermers harde afspraken te maken over hoe deze jongeren hun zak- en kleedgeld krijgen. Jongeren moeten daarover goed worden geïnformeerd. De Jeugdombudsman is blij dat de gemeente voor zo’n regeling gaat zorgen

Column Stadskrant van 11 mei 2022

Meerjarig, minder zorg

Bijna tien professionals willen allemaal het beste voor een jongere, maar starre regels maken het desondanks erg moeilijk. Het gaat hier om de beruchte overgang…

Lees de column: Meerjarig, minder zorg
Jonge vrouw met verdrietig gezicht, leunt tegen stenen muur.Column