Waarmee kan ik terecht bij de jeugdombudsman?

Loopt uw kind vast bij de gemeente, of heeft het problemen in de jeugdhulp of kun hij of zij niet naar school? Dan kunt u als ouder of verzorger bij de jeugdombudsman terecht. Zij helpt u bij vragen of zoekt een oplossing waar u iets aan heeft. Ook hulpverleners en jongeren zelf kunnen bij de jeugdombudsman terecht.

Voor wie is de jeugdombudsman er?

Alle kinderen en jongeren tot (ongeveer) 27 jaar uit Den Haag of Leidschendam-Voorburg en hun ouders/verzorgers of hulpverleners kunnen bij de jeugdombudsman terecht met hun onopgeloste klachten of vragen over de gemeente, jeugdhulp of onderwijs.

Wat doet de jeugdombudsman met mijn klacht?

De jeugdombudsman helpt u bij vragen of zoekt zo snel mogelijk naar een oplossing waar u en uw kind iets aan hebben. Uw vragen en klachten helpen ook om problemen van andere jongeren en hun ouders/verzorgers te verhelpen.

Waar heeft mijn kind recht op?

Kinderen en jongeren over de hele wereld worden beschermd door allerlei verdragen, wetten en regels. In het Kinderrechtenverdrag is vastgelegd waar je als kind recht op hebt tussen de geboorte en het 18e jaar. Op de website van de kinderombudsman van heel Nederland vind u een aantal belangrijke afspraken uit het verdrag.

Ook in de wet staat wat je als kind mag en moet op een bepaalde leeftijd. Wanneer mag je bijvoorbeeld werken? En heb je dan recht op het minimumloon? Mag je zelf een brommer kopen of komt die dan op naam van je ouders? Moet je eigenlijk naar school als je 17 bent? De Nationale Kinderombudsman heeft voor het antwoord op dat soort vragen een handige ‘leeftijdsladder’.