Waarmee kan ik terecht bij de jeugdombudsman?

Loop je als jongere vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdhulp of kun je niet naar school? Dan kan je bij de jeugdombudsman terecht. Zij helpt je bij vragen of zoekt een oplossing waar jij iets aan hebt. Ook ouders/verzorgers en hulpverleners kunnen langskomen.

Voor wie is de jeugdombudsman er?

Alle kinderen en jongeren tot (ongeveer) 27 jaar uit Den Haag of Leidschendam-Voorburg kunnen bij de jeugdombudsman terecht met hun onopgeloste klachten of vragen over de gemeente, jeugdhulp of onderwijs. Ook ouders/verzorgers en hulpverleners kunnen langskomen.

 

Wat doet de jeugdombudsman met mijn klacht?

De jeugdombudsman helpt je bij vragen of zoekt zo snel mogelijk naar een oplossing waar jij iets aan hebt. Jouw vragen en klachten helpen ook om problemen van andere jongeren te verhelpen.

Waar heb ik als kind of jongere recht op?

Kinderen en jongeren over de hele wereld worden beschermd door allerlei verdragen, wetten en regels. In het Kinderrechtenverdrag is vastgelegd waar je recht op hebt tussen je geboorte en je 18e jaar. Op de website van de kinderombudsman (https://www.dekinderombudsman.nl/waar-heb-ik-recht-op) van heel Nederland vind je een aantal belangrijke afspraken uit het verdrag.

Ook in de wet staat wat je als kind mag en moet op een bepaalde leeftijd. Wanneer mag je bijvoorbeeld werken? En heb je dan recht op het minimumloon? Mag je zelf een brommer kopen of komt die dan op naam van je ouders? Moet je eigenlijk naar school als je 17 bent? De Nationale Kinderombudsman heeft voor het antwoord op dat soort vragen een handige ‘leeftijdsladder’ (https://www.dekinderombudsman.nl/leeftijdsladder).

Waarom ben je jeugdombudsman en niet jeugdombudsvrouw?

Die vraag krijgt de jeugdombudsman regelmatig! De ‘ombudsman’ is een leenterm uit het Zweeds en betekent vertegenwoordiger. De jeugdombudsman vertegenwoordigt kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers met een klacht. Het woord ombudsman heeft dus niks met man of vrouw zijn te maken.

Doet de jeugdombudsman alles alleen of zijn er mensen die haar helpen?

De jeugdombudsman heeft een heel team met medewerkers die haar helpen met vragen en klachten van kinderen en jongeren.

Waarom is er een jeugdombudsman?

Nog te veel jongeren leven in armoede, groeien op in een onveilige situatie of krijgen niet het onderwijs of de jeugdhulp die ze zouden moeten krijgen. Dit moet anders en dit moet beter. De jeugdombudsman zet zich hier graag voor in.