Direct naar content

Zorgen voor aangepast vervoer

Rapport

Eindrapport over zorgen aangepast leerlingenvervoer in Den Haag

Kinderen hebben recht op inclusief onderwijs. Maar om dit onderwijs te volgen, moeten kinderen wel op school kunnen komen. Voor kinderen die niet zelf naar school kunnen vanwege psychische problemen of een structurele lichamelijke of verstandelijke handicap is er leerlingenvervoer. Dit is een belangrijke voorziening voor kwetsbare kinderen uit vaak kwetsbare gezinnen.

Sinds juni 2018 ontvangt de Jeugdombudsman signalen over knelpunten rondom leerlingenvervoer naar scholen voor speciaal onderwijs. Eerder schreven de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman al rapporten over de problemen in het leerlingenvervoer. Deze problematiek is hardnekkig en niet enkel Haags. De Jeugdombudsman besloot daarom een onderzoek in te stellen.

Met dit rapport wil de Jeugdombudsman – samen met de opvoeders die bij het rapport betrokken zijn, schoolmaatschappelijk werkers en de gemeente – een aanzet geven voor verdere verbeteringen in het leerlingenvervoer.

Maatwerk geparkeerd

Dit onderzoek gaat over de gehandicaptenvoorzieningen voor passagiers van de gemeente Den Haag. Het betreft de aanvragen voor parkeerplaatsen voor inwoners met een beperking die…

Lees het rapport: Maatwerk geparkeerd
Rapport