Direct naar content

Veranderingen in de jeugdzorg: Jeugdombudsman Den Haag vraagt om duidelijkheid

Nieuws

Oproep aan het Haags College om onzekerheid over zorgcontinuïteit en maatwerk snel op te lossen 

Veranderingen in de jeugdzorg: Jeugdombudsman Den Haag vraagt om duidelijkheid over mogelijk maatwerk.

De Jeugdombudsman van Den Haag, Yvette Nass, maakt zich ernstige zorgen over de naderende wijzigingen in de jeugdzorg, die per 1 juli 2024 grote impact zullen hebben. Met het einde van de overgangsperiode op komst, zitten vele gezinnen in onzekerheid over de continuïteit van hun zorg. “Kinderen zijn geen pakketjes die je zomaar kunt doorschuiven naar een andere zorgverlener”, merkt een bezorgde ouder op.

Vanaf 1 januari 2024 is de Haagse jeugdzorg anders georganiseerd. Je postcode bepaalt van wie je zorg krijgt. Dat zorgt voor vragen, klachten en stress bij gezinnen. Vooral bij gezinnen die vanaf 1 juli 2024 te maken krijgen met gedwongen wisselingen van behandelaar in lopende jeugdhulptrajecten. Informatie over mogelijk maatwerk is ontoereikend en ouders weten niet waar zij terecht kunnen met hun vragen en klachten.  

Yvette Nass heeft daarom drie dringende aanbevelingen voor het Haags College: 

Drie cruciale verbeterpunten voor wegnemen onzekerheid: 

  1. Betere informatie en communicatie: Proactief ouders en hulpverleners informeren over mogelijkheden van maatwerk en over het afwegingskader dat gehanteerd wordt bij het kunnen afmaken van hulptrajecten bij de huidige behandelaar. 
  2. Individuele zorgafweging: Elke situatie van een kind moet eerst individueel en objectief onderzocht en beoordeeld worden om te garanderen dat zij de beste zorg ontvangen en passende hulp ook beschikbaar is. Alleen als dit gegarandeerd is kan een overdracht plaatsvinden.  
  3. Besluitvorming over zorg na 1 juli: Zorg dat ouders weten of en wat zij kunnen doen als zij bij hun huidige behandelaar willen blijven of het niet eens zijn met een overdracht naar een andere behandelaar. Leg dit vast in een besluit en informeer ouders over de mogelijkheid van bezwaar.  

In deze brief op onze website lees je meer over de zorgen en aanbevelingen van de Jeugdombudsman. Jeugombudsman Yvette Nass gaf hier eerder al toelichting op in een interview met Omroep West. Dat interview kun je hier beluisteren (vanaf minuut 15:13). 

Voor iedereen die direct betrokken is:  

Voor ouders, jongeren, of professionals met vragen of problemen over zorgcontinuïteit, wisseling van behandelaar en/of aanvragen van jeugdhulp is meer informatie terug te vinden op www.jeugdhulpdenhaag.nl. 

Heb je toch nog vragen?
Staat jouw vraag er niet bij, dan kun je je vraag ook stellen via dit formulier of via het gemeentelijke informatienummer 070-7528000.  

Kom je er alsnog niet uit?
Krijg je geen passende hulp, of geen duidelijk antwoord op je vraag of geen besluit? Dan kun je twee dingen doen: 

Stap 1: Loop je vast bij het krijgen van passende en beschikbare jeugdhulp? Krijg je geen of geen tijdig besluit op je hulpvraag of aanvraag? Of kom je bij het samenwerkingsverband Kracht of rondomJou niet verder met je vraag of klacht? Dan kun je je klacht indienen via de gemeentelijke website: Klacht indienen – Den Haag. 

Stap 2: Heb je een klacht ingediend bij de gemeente, en krijg je geen duidelijk antwoord, geen gemotiveerd besluit, of loop je hierbij anderszins vast? Neem dan contact op met de Jeugdombudsman. Ook als je twijfelt over welke stap je nog kunt zetten.  

Stuur een e-mail naar jeugdombudsman@denhaag.nl, bel ons (tussen 09.00 en 12.00 uur) op 070 – 752 82 00 of maak gratis een afspraak voor een spreekuur.