Direct naar content

Jeugdombudsman roept dringend op tot duidelijkheid over voortzetting jeugdhulp in Den Haag na 1 juli 2024

Brief

Den Haag, 24 april 2024 — De Jeugdombudsman, Yvette Nass, roept het college van Den Haag op om snel helderheid te verschaffen over de mogelijkheid van voortzetting van jeugdhulp bij huidige hulpverleners na 1 juli 2024. Veel gezinnen ervaren onzekerheid en stress door gebrek aan informatie over de continuïteit van de zorg voor hun kinderen. Deze situatie, benadrukt door zorgelijke signalen en klachten van ouders en professionals, vraagt om een spoedige reactie van het college.

Noodkreet van bezorgde ouders

In een recente vergadering van de raadscommissie benadrukte een bezorgde moeder de impact van het nieuwe jeugdzorgbeleid op de meest kwetsbare kinderen. “Kinderen zijn geen pakketjes die je zomaar van de ene naar de andere hulpverlener kunt verschuiven,” zei ze. Deze uitspraak weerspiegelt de behoefte aan maatwerk in de zorg, iets waar momenteel veel onduidelijkheid over bestaat.

Oproep tot Actie

Jeugdombudsman voor Den Haag, Yvette Nass, heeft geconstateerd dat ouders en zorgverleners vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om jeugdhulp te verlengen bij de huidige zorgverlener. Ze vraagt het college daarom dringend om:

  1. Proactieve communicatie: Proactief en duidelijk te communiceren over de mogelijkheden voor het voortzetten van zorg bij de huidige hulpverlener en welke criteria hierbij gehanteerd worden.
  2. Individuele afweging: Een individuele afweging te maken voor elk kind dat jeugdhulp ontvangt, vooral als het gaat om kwetsbare kinderen die langdurige of complexe behandelingen nodig hebben.
  3. Informatie over bezwaar: Ouders en hulpverleners duidelijk te informeren over hoe zij bezwaar kunnen maken tegen besluiten waar zij het niet mee eens zijn.

“De aanpak van deze kwestie vergt een gevoelige en goed geïnformeerde benadering, waarbij de belangen van het kind altijd voorop moeten staan,” aldus Yvette Nass. “Het is cruciaal dat er snel duidelijkheid komt, zodat gezinnen niet langer in onzekerheid leven.”

Meer Informatie

Voor meer informatie kunnen belanghebbenden contact opnemen met de Jeugdombudsman via jeugdombudsman@denhaag.nl.

Noot voor de redactie

Voor vragen of meer informatie, kunt u terecht bij Erwin Lima, telefonisch te bereiken op 06 51682521.