Direct naar content

Ouders aan tafel?

Rapport

Eindrapport over gezinsbegeleiding door CJG en rol gemeente

De jeugdombudsman keek in haar onderzoek of het CJG en de gemeente deden wat van hen in  het kader van behoorlijkheid verwacht mocht worden bij de uitvoering en organisatie van kwalitatief goede en tijdige gezinsbegeleiding. Ook keek de jeugdombudsman naar de wijze waarop de gemeente de afhandeling van de klacht (intern) organiseerde en hoe de klachtencommissie GGD Haaglanden tot een oordeel op de klacht kwam.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De ouders hadden beter betrokken moeten worden bij de gezinsbegeleiding door het
    CJG en bij de Jeugdbeschermingstafel. Ook hadden ze hierover beter geïnformeerd
    moeten worden. Ouders zaten niet “aan tafel”.
  • De gemeente heeft de klacht van verzoekster niet op goede wijze afgehandeld. In zowel
    de klachtbehandeling door het CJG, als de klachtafhandeling door de klachtencommissie
    GGD Haaglanden is niet goed en volledig ingegaan op de klacht van verzoekster.

De klacht die verzoekster bij de jeugdombudsman indiende is daarmee gegrond. De jeugdombudsman vindt verder dat het CJG en de gemeente, alles overziend, bij de gezinsbegeleiding en de klachtafhandeling daarover handelden niet in overeenstemming met de behoorlijkheids-vereisten van een goede informatieverstrekking en een goede organisatie.

Wel constateert de jeugdombudsman dat de gemeente, mede naar aanleiding van deze klacht, inmiddels concrete verbeteringen in de klachtafhandeling, dienst- en hulpverlening in gang heeft gezet. Na de interne afhandeling van de klacht zijn inmiddels ook in de organisatie van de jeugdhulp (jeugdteams) wijzigingen doorgevoerd.

De bevindingen en conclusies van de jeugdombudsman die leidde tot dit eindoordeel, vindt u in hoofdstuk vijf. De aanbevelingen treft u aan in hoofdstuk zes.

Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?

De Jeugdombudsman heeft naar aanleiding van een aantal klachten van een inwoonster van Den Haag (verzoekster) onderzoek gedaan. Haar klachten gaan kortgezegd over twee punten:…

Lees het rapport: Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?
Rapport