Direct naar content

Knelpunten Aansluiting 18-/18+ in Haaglanden

Rapport

Onderzoek naar problemen bij jongeren als zij 18 jaar worden

Sinds de invoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn gemeenten  verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen en (jong)volwassenen. Eén van de doelen van de transities in het sociaal domein was ontkokering, zodat de problemen van jongeren integraal aangepakt kunnen worden en de hulp door kan lopen tot het niet meer nodig is. Met andere woorden, hierdoor zou het makkelijker zijn om de continuïteit van zorg voor jongeren na hun achttiende te organiseren. Maar is dit gelukt?

Van jongeren, ouders en professionals uit het jeugdveld komen er verschillende signalen dat een aantal jongeren in de problemen komt bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Het zijn kwetsbare jongeren die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg, pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) problemen of met een licht verstandelijke beperking (LVB). Een deel van deze jongeren lopen verhoogd risico om zwerfjongere te worden.

JONG doet mee! en de Jeugdombudsman Den Haag hebben bij 12 zorgaanbieders die hulp bieden aan jongeren van 16 tot 23 jaar geïnventariseerd of zij problemen hebben met de aansluiting van de hulp voor jongeren van 18 jaar. Het betreft de volgende aanbieders:

 • Anton Constandse
 • De Jutters
 • GGZ Delfland
 • GGZ Rivierduinen
 • Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
 • Ipse de Bruggen
 • Jeugdbescherming West
 • Jeugdformaat
 • JIT
 • Leger des Heils
 • Opvoedpoli
 • Schakenbosch

Aan bovenstaande zorgaanbieders is gevraagd of zij hulp kunnen bieden aan jongeren vanaf hun 18e jaar als dat nodig is en hoe dit dan verloopt. Tevens is hen gevraagd wat volgens hen de belangrijkste knelpunten zijn als het gaat om de aansluiting 18-/18+ en of ze concrete casussen aan kunnen leveren. Daarnaast is hen gevraagd of zij bepaalde (groepen) jongeren zien die in de problemen komen na hun 18e omdat er geen vervolgzorg geregeld kan worden, of omdat zij geen hulp meer willen. De zorgaanbieders is ook gevraagd hoe zij hier dan mee omgaan en wat de gemeente zou moeten doen.

De informatie die van de zorgaanbieders is verkregen, is geanalyseerd. De belangrijkste punten zijn besproken met een groepje jongeren die vertegenwoordigd zijn in het  platform JONG doet mee! Op basis van de knelpunten en reactie van de jongeren zijn er conclusies getrokken en doen wij aanbevelingen.

 

Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?

De Jeugdombudsman heeft naar aanleiding van een aantal klachten van een inwoonster van Den Haag (verzoekster) onderzoek gedaan. Haar klachten gaan kortgezegd over twee punten:…

Lees het rapport: Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?
Rapport