Direct naar content

Jaarverslag Jeugdombudsman 2021

Jaarverslag

In 2021 ontvingen de Gemeentelijke Ombudsman en Jeugdombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg gezamenlijk 640 klachten over de gemeente, waaruit blijkt dat communicatie tussen burgers en overheid niet altijd vlekkeloos verloopt.

Voor veel inwoners is het lastig om de klachtenprocedures van gemeenten te doorgronden, en effectieve rechtsbescherming is niet gelijk toegankelijk voor iedereen. Klachten varieerden van bezwaarschriften tegen parkeerboetes tot problemen met huisvuilinzameling en onduidelijke communicatie over bouwplannen.

De gemeentelijke ombudsman en jeugdombudsman onderzoeken en beoordelen deze klachten, waarbij specifieke aanbevelingen aan de gemeente worden gedaan op basis van het onderzoek. Belangrijke aandachtspunten zijn het streven naar maatwerk bij klachtafhandeling, het stellen van vragen over sociale omstandigheden, het nemen van besluiten in het beste belang van het kind, het vroegtijdig herkennen en behandelen van klachten, en het centraler stellen van jongeren en ouders in de dienstverlening en klachtbehandeling door gemeenten en jeugdhulpinstellingen.

Jaarverslag 2022 Leidschendam-Voorburg

In de afgelopen jaren zijn bij de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman relatief weinig klachten binnengekomen van inwoners van Leidschendam-Voorburg. In 2022 is het aantal…

Lees het jaarverslag: Jaarverslag 2022 Leidschendam-Voorburg
Jaarverslag