Direct naar content

Hielden de leerplichtambtenaren zich aan de regels?

Rapport

Onderzoek naar het handelen van de leerplichtambtenaren van Leidschendam-Voorburg bij aanpak schoolverzuim

Dit rapport gaat over de vraag of de leerplichtambtenaren van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij hun taken om schoolverzuim tegen te gaan volgens de regels hebben gehandeld tegenover verzoekster, de moeder, en haar dochter Nora.

Uit het verzuimdossier dat de leerplichtambtenaren hebben ontvangen, blijkt hen dat Nora regelmatig niet naar school is gegaan omdat zij ziek was. De leerplichtambtenaren hebben heel vaak tegen verzoekster en Nora gezegd dat zij moeten bewijzen dat Nora daadwerkelijk ziek is en daarom vaak niet naar school kon gaan. Anders is sprake van ongeoorloofd verzuim, zoals dat in de Leerplichtwet 1969 staat.

Verzoekster en Nora kunnen of bij de jeugdarts terecht om hun verhaal te doen of bij hun huisarts. Maar verzoekster en Nora wilden niet met de jeugdarts of de huisarts praten om te bewijzen dat Nora echt ziek was om naar school te gaan. Daarom hebben de leerplichtambtenaren tegen verzoekster en Nora gezegd dat als zij niet met bewijzen komen zij dan een proces-verbaal zullen indienen bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen zij een melding doen bij Veilig Thuis.

Dat hebben de leerplichtambtenaren uiteindelijk ook gedaan. Verzoekster en Nora vinden dat de leerplichtambtenaren buiten hun boekje zijn gegaan. Ook vinden zij dat zij niet transparant zijn geweest.

Maar de Jeugdombudsman vindt dat niet. Daarom vindt zij alle klachten ongegrond. Volgens de Jeugdombudsman hebben de leerplichtambtenaren gedaan wat zij volgens de regels hadden moeten doen. Wel vindt de Jeugdombudsman dat de gemeente Leidschendam-Voorburg op twee punten het proces van terugbrengen van verzuim kan verbeteren. Daarom heeft zij twee aanbevelingen gedaan aan de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?

De Jeugdombudsman heeft naar aanleiding van een aantal klachten van een inwoonster van Den Haag (verzoekster) onderzoek gedaan. Haar klachten gaan kortgezegd over twee punten:…

Lees het rapport: Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?
Rapport

Alleen volwassen worden in Den Haag

Dit rapport gaat over Haagse alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) en over problemen die ontstaan als zij volwassen worden. AMV’s zijn kinderen die zonder ouders naar…

Lees het rapport: Alleen volwassen worden in Den Haag
Rapport