Direct naar content

Geregistreerd of niet?

Rapport

Een zoektocht naar Midden- en Oost-Europese kinderen in Den Haag

Als Jeugdombudsman Den Haag heb ik van diverse kanten signalen ontvangen dat er een aanzienlijke groep niet-geregistreerde kinderen van Midden- en Oost-Europese afkomst in de stad zou zijn. Deze kinderen zouden niet naar school gaan en ‘onder de radar’ van gemeente en hulpverleners blijven. De kinderen zouden hierdoor ernstig geschaad worden in hun ontwikkeling. Ook wethouder Rabin Baldewsingh (SWWS) en (nationale) Kinderombudsman Marc Dullaert hebben zich met een soortgelijk signaal tot mij gewend. Ik heb dan ook een onderzoek naar dit onderwerp gestart en maak hiermee gebruik van mijn bevoegdheid om op eigen initiatief onderzoek te doen. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of een dergelijke groep kinderen in Den Haag daadwerkelijk bestaat en hoe groot deze groep is. Daarnaast heeft de wethouder gevraagd of ik aanbevelingen aan het Haagse stadsbestuur kan formuleren hoe het beste voorkomen kan worden dat deze kinderen in de problemen komen.

Er is de laatste jaren al veel onderzoek gedaan naar de positie van Midden- en Oost Europeanen in Nederland. Deze onderzoeken (van onder andere het Sociaal Cultureel Planbureau) doen uitgebreid verslag van de problematiek waarmee deze groep te maken heeft. Echter een van de grootste beperkingen waar onderzoekers tegenaan lopen, is dat de beschikbare informatie zich beperkt tot de Midden- en Oost-Europeanen die geregistreerd zijn bij de gemeenten. Daarbij komt nog dat er een groep geregistreerden is waarover, door regelmatige (en niet gemelde) verhuizingen, de kennis beperkt is. Hoe omvangrijk deze laatste groep is, staat niet vast.

In meerdere onderzoeken wordt gesproken over het bestaan van een groep niet-geregistreerde kinderen en werden hierover zorgen geuit. Uit de beperkte kennis over de niet-geregistreerden blijkt dat juist de meest kwetsbaren zich binnen deze groep bevinden. Er wordt dan ook in al deze onderzoeken benadrukt dat onderzoek naar deze ‘onzichtbare’ groep noodzakelijk is.

Bert van Alphen
Jeugdombudsman Den Haag

 

Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?

De Jeugdombudsman heeft naar aanleiding van een aantal klachten van een inwoonster van Den Haag (verzoekster) onderzoek gedaan. Haar klachten gaan kortgezegd over twee punten:…

Lees het rapport: Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?
Rapport