Direct naar content

College Den Haag geeft antwoord op vragen Jeugdombudsman over Jeugdhulp

Brief

College Den Haag geeft antwoord op vragen Jeugdombudsman over Jeugdhulp

In welke gevallen is verlenging van zorg bij huidige zorgverlener ná 1 juli toch mogelijk?

Jeugdombudsman Yvette Nass riep in april van dit jaar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag op om snel helderheid te geven over de mogelijkheid van voortzetting van jeugdhulp bij huidige hulpverleners na 1 juli 2024. Veel gezinnen ervaren onzekerheid en stress door gebrek aan informatie over de continuïteit van de zorg voor hun kinderen. In dit artikel lees je meer over de reactie van het college en wat dit voor jou en jouw kind kan betekenen.

De Jeugdombudsman heeft op 29 mei 2024 een reactie ontvangen op haar brief van 24 april 2024 (zie nieuwsbericht van 14 mei). Je kunt deze reactie van het college van Burgemeester en Wethouders hier lezen. In de loop van juni zal de Jeugdombudsman hier nog verder inhoudelijk op reageren. Zij zal haar reactie dan ook op haar website publiceren.

Overwegingen voor verlenging hulp nu bekend

Het college biedt met haar brief nu meer duidelijkheid. Belangrijk om te weten is dat het college in de brief situaties noemt waarin jouw hulp bij de huidige zorgverlener ná 1 juli kan worden verlengd. Redenen kunnen zijn:

  • Het opbouwen van de (behandel)relatie heeft langer geduurd dan gebruikelijk. Het helpt de cliënt dan niet om over te dragen. Dat is niet effectief voor de hulp;
  • Er is nog maar een korte tijd nodig om de hulp af te ronden. Dan is het beter om bij de eigen bekende behandelaar of hulpverlener te blijven;
  • Het samenwerkingsverband heeft (nog) geen goed alternatief;
  • Bij groepsaanbod wordt goed gekeken welke consequenties het voor het kind heeft bij overplaatsing en wordt soms ook besloten huidig aanbod te verlengen.

Is één van deze situaties aan de hand bij jou en/of jouw kind? Of vind je dat er andere zwaarwegende redenen zijn om de zorg bij jouw huidige zorgverlener te verlengen? En is er geen sprake van een indicatie die herzien, ingetrokken of afgelopen is voor 1-7?

Wat je kunt doen: jouw aanvraag en de beschikking waar je recht op hebt

Je kunt dan bij de gemeente een verzoek doen (dit noem je een aanvraag individuele jeugdhulpvoorziening) om verlenging van de hulp bij jouw huidige hulpverlener. Je geeft hierbij gemotiveerd aan welke situatie volgens jou op jouw kind/gezin van toepassing is. Je vraagt de gemeente daarbij ook expliciet om een gemotiveerd antwoord (zo’n antwoord noem je een beschikking) op jouw verzoek. En om de belangen van jouw kind daarin te onderzoeken en mee te wegen.

Op dit verzoek moet de gemeente je een gemotiveerd antwoord geven. Daar heb je recht op. Dit staat in de Verordening Jeugdhulp 2024. Alleen met dit antwoord hebben jij en je kind zekerheid over op welke hulp je ook de komende tijd, ná 1 juli, recht hebt.

Als je geen goed of tijdig antwoord krijgt op je verzoek om verlenging

Als je geen gemotiveerde of geen tijdige reactie (beschikking) krijgt op je verzoek kun je twee dingen doen:

  • Stap 1: Je kunt dit laten weten via het gemeentelijk informatienummer 070-7528000 of via dit digitale formulier.
  • Stap 2: Mocht je na dit contact met de gemeente alsnog vastlopen en/of geen (tijdige) beschikking ontvangen, neem dan contact op met de Jeugdombudsman. Het team van de Jeugdombudsman werkt onafhankelijk van de gemeente. Wij zijn onpartijdig en werken vertrouwelijk. Onze hulp is  gratis. Je kunt met ons mailen via jeugdombudsman@denhaag.nl of op werkdagen bellen tussen 09.00 – 12.00 uur op 070-7528200, of maak gratis een afspraak voor een spreekuur.Wij kijken dan samen met jou of en zo ja hoe we jou verder kunnen helpen.

Verdere informatie over zorgcontinuïteit na 1 juli 2024

Ouders, jongeren, of professionals met vragen over of problemen met zorgcontinuïteit, wisseling van behandelaar en/of aanvragen van jeugdhulp, kunnen meer informatie vinden op www.jeugdhulpdenhaag.nl.