Direct naar content

Appreciatiebrief klachtenregelingen jeugdhulp

Brief

Geachte raadsleden,

Bij de bespreking van het jaarverslag van de Jeugdombudsman op 23 november 2023 vroeg u mij een appreciatie te geven op de klachtenregeling van het Haags Toekomstperspectief Jeugd. Ik waardeer uw verzoek. Ik zegde toe genoemde klachtenregeling te zullen beoordelen aan de hand van eerdere aanbevelingen die ik deed rondom professionele, uniforme en integrale behandeling van jeugdklachten. Op 16 februari jl. heb ik de door de samenwerkingsverbanden Kracht en rondomJou opgestelde klachtenregelingen ontvangen. Met deze brief geef ik invulling aan mijn gedane toezegging (I). Ook deel in ik in deze brief mijn zorgen (II) rondom de afhandeling van klachten en bezwaren over jeugdhulp in de huidige situatie. Ik licht dat hieronder toe. Ik sluit mijn brief af met aandachtspunten (III). In de bijlage bij deze brief heb ik uitgewerkt hoe het nu geregeld is.

In het blauwe vlak aan de rechterzijde vindt u de downloadbare versie van de appreciatiebrief met bijlagen.