Direct naar content

Alleen volwassen worden in Den Haag

Rapport

Vervolgonderzoek naar knelpunten als Haagse AMV’s 18 worden

De Nationale ombudsman en Kinderombudsman onderzochten in zes gemeenten wat in de praktijk wel en niet goed gaat in de ondersteuning aan Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) vanaf 18 jaar. Ook keken zij wat het Rijk en gemeenten kunnen doen om dit te verbeteren. De resultaten staan in het rapport “Alleen volwassen worden”.

De gemeente Den Haag was een van de zes onderzochte gemeenten. De gemeentelijke Jeugdombudsman heeft daarom aan dit onderzoek haar medewerking verleend.

Uit dit onderzoek blijkt dat AMV’s te veel aan hun lot overgelaten worden als zij 18 jaar worden. Zij krijgen daarom nu niet de ondersteuning die zij nodig hebben. Daardoor kan een opeenstapeling aan problemen ontstaan of worden problemen erger.

Dat moet anders, vinden de Nationale ombudsman, Kinderombudsman en gemeentelijke Jeugdombudsman. Ze willen dat de overgang naar volwassen worden voor AMV’s beter en eerder wordt geregeld. Zowel op het gebied van huisvesting, onderwijs, inkomen en begeleiding.

Uit het onderzoek en de gesprekken met Haagse AMV’s blijkt dat niet al hun problemen zijn opgelost. Weliswaar zijn eerder door de Jeugdombudsman gesignaleerde knelpunten opgepakt, maar met name huisvesting en begeleiding na 18 jaar verdienen extra aandacht.

De gemeentelijke Jeugdombudsman geeft de gemeente Den Haag daarvoor een aantal aanvullende aanbevelingen (tips).

Op deze manier hopen de ombudsmannen dat nu en in de toekomst alle AMV’s de hulp en begeleiding krijgen die zij nodig hebben.

Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?

De Jeugdombudsman heeft naar aanleiding van een aantal klachten van een inwoonster van Den Haag (verzoekster) onderzoek gedaan. Haar klachten gaan kortgezegd over twee punten:…

Lees het rapport: Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?
Rapport