Pestkaart

18 maart 2021

Een tijdje geleden nam een moeder contact op met de Jeugdombudsman. Haar zoon wordt al drie jaar gepest en fysiek mishandeld. De ouders zijn al in gesprek gegaan met school en hebben aangifte gedaan bij de politie. School wil het pestprotocol niet volgen en ook geen andere school zoeken. Moeder heeft een klacht ingediend bij het schoolbestuur. Dit had ook niet het gewenste effect. Moeder heeft alles geprobeerd wat ze kon en maakt zich zorgen over haar zoon. Ze weet niet meer welke stappen ze nog kan ondernemen om het pesten te laten stoppen.

Bij de Jeugdombudsman is er sprake een toenemend aantal klachten over pesten. Ouders en kinderen weten vaak niet meer welke stappen ze kunnen ondernemen. Het toenemende aantal klachten over pesten zal daarom ook in het jaarverslag besproken worden.

Wordt jouw kind gepest? Of word jij zelf gepest? Kijk dan welke stappen je kan ondernemen op de Pestkaart. (Dit is een klikbare link)