TikTokker Jason (@Jasonervd) legt recht op zak- en kleedgeld uit

25 april 2023

TikTokker @Jasonervd legt recht op zak- en kleedgeld uit

Zak- en kleedgeld is niet in alle gemeenten goed geregeld. De Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, en de Haagse Jeugdombudsman Yvette Nass, hebben onderzoek gedaan naar deze regeling. Zij willen dat er één regeling komt voor heel Nederland over zak- en kleedgeld, want als jongere in een jeugdinstelling heb je daar recht op. En totdat die regeling er is, moeten de instellingen, voogden/jeugdbeschermers en gemeenten samen goede afspraken maken. Ze moeten die afspraken ook goed uitvoeren, maar het gaat nog wel eens fout waardoor jongeren geen belangrijke spullen kunnen kopen zoals shampoo of zelfs schoolboeken. TikTokker Jason (@Jasonervd) vertelt in zijn TikTok van alles over zijn ervaringen met jeugdzorg. Naar aanleiding van een interview in het Algemeen Dagblad met Yvette over de zak- en kleedgeldregeling, heeft Joson deze TikTok gemaakt.