Extra hulp en ondersteuning nodig voor jonge statushouders in Den Haag

Foto: Omroep West 25 mei 2022

Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van de Jeugdombudsman “Alleen volwassen worden in Den Haag”. Dit onderzoek volgt op het onderzoek “AMV’s in Den Haag” van de Jeugdombudsman uit 2017 en sluit aan bij het onderzoek van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman “Alleen volwassen worden” dat gaat over knelpunten van jonge statushouders met verblijfstatus bij de overgang 18-/18+ en ook vandaag gepubliceerd werd. Uit het nieuwe onderzoek van de Jeugdombudsman blijkt dat eerder door de Jeugdombudsman gesignaleerde knelpunten voor Haagse AMV’s zijn opgepakt, maar ook dat nog niet alle problemen zijn opgelost. Met name beschikbare huisvesting, financiële en psychische hulp na het 18e jaar verdienen extra aandacht. De beschikbare hulp blijkt nu meestal niet voldoende proactief, vertrouwd en gespecialiseerd om te voldoen aan de intensieve ondersteuningsbehoefte van deze jongeren. Deze jongeren moeten volgens de ombudsmannen daarom langer en intensiever worden ondersteund door een begeleider die voor hen vertrouwd is en de doelgroep en cultuur kent. Ook moeten er door de gemeente samen met de jongeren en hulpverleners tijdig en integrale toekomstplannen gemaakt worden voordat zij 18 jaar worden. De ombudsmannen hopen dat met hun adviezen alle AMV’s nu en in de toekomst de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.