De weg kwijt in een oerwoud van klachtregelingen

30 juni 2022

De weg kwijt in een oerwoud van klachtregelingen

Praktijkonderzoek naar de toegang tot en behandeling van jeugdklachten in de gemeente Den Haag

 

 

Jongeren worden vergeten en het indienen van klachten is te ingewikkeld.

Uit het onderzoek van de Jeugdombudsman naar de behandeling van jeugdklachten door de gemeente Den Haag en Veilig Thuis Haaglanden is gebleken dat veel jongeren nauwelijks gebruik maken van het klachtrecht en niet worden betrokken bij klachtprocedures. Het huidige ‘oerwoud’ aan regels is te ingewikkeld. Dat moet beter!

 

Het onderzoek heeft geleid tot een drietal publicaties:

1. Een rapport;
2. Uitgangspunten voor professionele klachtbehandeling;
3. Een digitale klachtrechtkaart.

Uniforme klachtenbehandeling

1. Het huidige “oerwoud” aan regels werkt onnodig drempelverhogend bij het indienen en behandelen van jeugdklachten. Wil de gemeente jongeren bereiken, dan moet zij serieuze stappen zetten om de toegankelijkheid van klachtenprocedures te verbeteren. Dat vergt een andere aanpak dan bij volwassenen. Daarom doet de Jeugdombudsman in dit rapport ook de aanbeveling te komen tot één procedure en één klachtencommissie voor de behandeling van jeugdklachten, waar ook jongeren zelf toegang toe hebben.

2. De uitgangspunten (zie link) kunnen worden ingezet bij de professionele behandeling van jeugdklachten. Deze is met name bedoeld voor klachtbehandelaars, als praktische handreiking bij de behandeling van klachten.

3.  De Jeugdombudsman ziet dat jeugdigen nauwelijks klachten indienen. Daarom heeft zij een digitale klachtrechtkaart ontwikkeld om hen op weg te helpen als ze een klacht hebben. Deze klachtrechtkaart vindt u rechtsonder op de homepage van de website.