Het start met kennis én echt luisteren naar jongeren

24 april 2023

Het start met kennis én echt luisteren naar jongeren

Ook dit keer ging het jaarverslag 2022 van de Jeugdombudsman over lange wachtlijsten, tekort aan personeel en te krappe budgetten. Dat zijn nog altijd enorme problemen, maar ze verklaren niet alle klachten van jongeren en ouders over de jeugdzorg. Ook binnen het huidige systeem valt er veel te verbeteren.

Het begint ermee dat jongeren, maar ook ambtenaren en hulpverleners niet precies weten hoe regelingen in elkaar zitten en wat er mogelijk is. Yvette: ‘Als niemand jou vertelt dat je in een instelling recht hebt op zakgeld, dan zit je zonder inkomen’. Regelingen blijven ongebruikt en oplossingen buiten beeld bij gebrek aan informatie. ‘ Maak heldere en eenduidige regels en zorg dat ze bekend zijn iedereen die het aangaat. Daar pleit ik al jaren voor’.

Echt luisteren

‘We horen nog steeds dat jongeren nauwelijks betrokken worden bij ingrijpende besluiten die over hen worden genomen. Als je hulp krijgt waar je zelf geen invloed op hebt gehad, dan is het risico groot dat het niet werkt. Echt luisteren naar wat iemand te vertellen heeft, dat moet het startpunt zijn’. Ouders en jongeren zwerven nu vaak rond in het systeem zonder echt geholpen te worden. Ze hebben met meerdere wetten, regels en instellingen te maken die slecht op elkaar aansluiten. Voor die situaties zou er één centrale plek moeten zijn waar je hulp krijgt. Waar een professional met overzicht en kennis van zaken luistert, advies geeft en helpt om een klacht in te dienen.

Jaarverslag 2022

Zo staan er in het jaarverslag van de Jeugdombudsman, dat afgelopen april uitkwam, meer suggesties voor verbeteringen waar direct mee kan worden begonnen. Ook binnen het huidige overbelaste systeem zijn er nog genoeg knoppen om aan te draaien. De verantwoordelijkheid voor de (uitbesteedde) zorg en de klachtafhandeling ligt bij de gemeente. ‘Het is tijd voor actie.’

Radio-interview

Yvette Nass heeft samen met de Gemeentelijke ombudsman Addie Stehouwer hierover een interview gegeven bij Den Haag FM. Luister hier het korte maar krachtige interview. Je kunt ook de volgende link kopiëren in de browser: https://cdn.denhaagfm.nl/luisteren/?src=fm&t%5Byear%5D=2023&t%5Bmonth%5D=3&t%5Bday%5D=31&t%5Bhour%5D=8